Om Dansk Kørerlærer-Union

Dansk Kørerlærer-Union er hovedorganisation for Danmarks kørerlærere.

Under disse vinger, er formålet at samle de danske kørerlærerforeninger i en faglig organisation, og være ansigtet udadtil overfor myndigheder, såvel som fremme uddannelse af kørerlærer og færdselsikkerheden.

Der er 51 lokalforeninger fordelt over hele landet.

Din sikkerhed

Forbrugerrådet og Dansk Kørelærer-Union har oprettet et ankenævn for køreundervisning.

I den sammenhæng, har Dansk Kørerlærer-Union oprettet en garantifond, der dækker Unionens medlemmer.

Vil du vide mere om Dansk Kørerlærer-Union?

Du kan besøge Dansk Kørerlærer-Unions hjemmeside her.

Mit medlemskab giver dig fordele

Fordelen ved vores brancheforening er, at jeg altid er opdateret med det sidst nye - i god tid.

Dermed er jeg ekstra godt klædt på, til at viderebringe relevant opdateret indhold, i min undervisning.

Kørelærer Bjarne Pilgaard
Lumbyesvej 12, Lind,
7400 Herning

+45  20 95 26 21
bp@bjarnepilgaard.dk

CVR  3436 1444
Bank: Nordea
Reg.:  2572
Kto.:  8978 149 201