Sådan underviser jeg, med plads til det individuelle

Teori starter med repetition af forrige lektion, med efterfølgende spørgsmål.
Herefter en ny lektion blandt andet via storskærm, løbende suppleret med den personlige undervisning.

Kørelektionerne foregår i en ny fræk Beetle, med klimaanlæg og sædevarme. En fin størrelse bil, der er let at køre.

I praksis køres der banekørsel, bykørsel, landevej og motorvejskørsel.

Under kørslen repeteres relevant teori.

Her er der plads til dig i skolevognen

Velkommen - her er der plads til dig ...

Andre hjælpemidler, til erhvervelse af kørekort

Hver elev får adgang til online kørebog - inkluderet i grundpakkens pris - og til en masse øvelser, der kan afvikles på PC, iPad og mobiltelefoner med internetforbindelse.

Aktiv hjælp til de der har svært ved det boglige

Systemerne er indrettet sådan, at selv de der har det lidt svært med det boglige får aktiv hjælp, med blandt andet mulighed for oplæsning af spørgsmål med videre.
 

Teorilokalet i brug

Her finder du mig og teorilokalerne

Lokalet ligger på Lumbyesvej 12 i Lind - bybus linje 4.

link til energikursusSe kort eller kørevejledning

Her kan du tilmelde dig til et nyt hold, lige nu ...

Ring på telefon 20 95 26 21 og forhør om næste hold start.

Kørelærer Bjarne Pilgaard
Lumbyesvej 12, Lind,
7400 Herning

+45  20 95 26 21
bp@bjarnepilgaard.dk

CVR  3436 1444
Bank: Nordea
Reg.:  2572
Kto.:  8978 149 201