Krav og ting du selv skal klare, før du kan gå i gang med at tage et kørekort

For at gå igang med at tage et kørekort, skal du have bopæl i Danmark, og du skal opfylde krav om helbred og alder. Du skal hente en ansøgning om kørekort hos færdselsstyrelsen, og denne skal afleveres hos kommunens borgerservice.

Du skal bruge dette til borgerservice:

  • Lægeattest
  • Færdselsrelateret førstehjælpsbevis
  • Kørekortfoto
  • Gyldig id bevis

Her finder du de vigtigste link til at komme videre, hvor du kan finde oplysninger om krav til de nødvendige dokumenter, som færdselsstyrelsen stiller.

Når du har afleveret ansøgningen hos kommunen, og har fået en forhåndsgodkendelse, skal du aflevere den hos din kørelærer.

Tips: Førstehjælpsbeviset kan også tages på Herning ungdomsskole - men kun FØR man fylder atten. Denne mulighed er ofte den billigste.

Såfremt du endnu ikke har erhvervet førsthjælpsbevis, kan jeg henvise til kursus, der afholdes på køreteknisk anlæg i Hammerum, hver fjortende dag.

Kørelærer Bjarne Pilgaard
Lumbyesvej 12, Lind,
7400 Herning

+45  20 95 26 21
bp@bjarnepilgaard.dk

CVR  3436 1444
Bank: Nordea
Reg.:  2572
Kto.:  8978 149 201