Sådan afvikles køreprøven....

Atter en elev har bestet kreprven

Køreprøven består af to dele, en teoretisk og en praktisk.

Den praktiske prøve foregår hos politiet i en godkendt skolevogn (den som du har fået undervisning i).

Udover kørslen, vil du blive stillet ca tre kontrol spørgsmål, om hvad der skal kontrolleres før kørsel, såsom styretøj, bremser, dæk med mere.

Selve kørslen

Du skal ud og køre en tur i trafikken, hvor den prøvesagkyndige sidder på passagersædet, og du anses nu som fører af bilen.

Skoleskilte med mere fjernes, eller tildækkes under prøven.

Køreprøven har en varighed af 30-45 min.

Når prøven er slut, vil du straks få svar på, om prøven er bestået.

Er du bestået, får du udleveret et midlertidigt kørekort som gælder i Danmark, Norge og Sverige. Du kan herefter lovligt køre bil.

Det rigtige kørekort tilsendes direkte til eleven, i løbet af to til tre uger.

Teoriprøven skal først være bestået, før der bestilles tid!

Den praktiske prøve kan først bestilles, når den teoretiske prøve er bestået, og kan først afholdes, når undervisning i køreteknik på manøvre og glatbane har været gennemført.

Du skal medbringe:

  • Ansøgningsblanket om kørekort
  • Kørelærerens eksemplar af lektionsplan
  • Pas eller dåbsattest og billedlegitimation.

Kørelærer Bjarne Pilgaard
Lumbyesvej 12, Lind,
7400 Herning

+45  20 95 26 21
bp@bjarnepilgaard.dk

CVR  3436 1444
Bank: Nordea
Reg.:  2572
Kto.:  8978 149 201