Spar penge på brændstof

Atter en elev der har fået syn for sagen

Hvis du har interesse i at kunne minimere dit brændstofforbrug, så har jeg stor dokumenteret erfaring i disse forhold, og bruger det aktivt i undervisningen.

Energi rigtig inerti kursus

Jeg afholder specielle kursus for den erfarne bilist.

Her gennemgås principperne i enerti rigtig kørsel, og en fastlagt rute gennemkøres to gange.

Herefter vil forskel i energiforbrug og tid tydeligt fremgå, med og uden disse værktøjer.

Energi rigtig kørsel er ikke at køre langsommere,
men at køre med omtanke.

Andre fordele ved energi rigtig kørsel

Det er en kendt sag, at jo mere brændstof der bliver brugt, jo mere forurener vi luften. Derfor vil det også være en fordel for naturen - man kan ligefrem tale om "økologisk kørsel"..

Hvad med det mekaniske

Alt andet lige, vil denne type kørsel ikke være nær så opslidende, på de mekaniske dele i bilen.

Kørelærer Bjarne Pilgaard
Lumbyesvej 12, Lind,
7400 Herning

+45  20 95 26 21
bp@bjarnepilgaard.dk

CVR  3436 1444
Bank: Nordea
Reg.:  2572
Kto.:  8978 149 201