Andre priser

Vejl priser

Prisgaranti:
Såfremt du lokalt, kan dokumentere en billigere pris, kan jeg som regel også matche den.

• Ekstra kørelektioner (45 minutter), kr 400,-
• Forlængelse af Internetprogram ud over 3 måneder kr. 150,- pr mdr.

Ved udeblivelse eller bortvisning fra manøvebane eller køreteknisk anlæg, vil dette medføre egen betaling af nye tider.

• 4 lektioner manøverbane, ialt kr 943,-
• 4 lektioner køreteknik, ialt kr 1.132,-

Priser er almindelige forbrugerpriser og er derfor inklusiv moms.

Eksterne udgifter til kørekort

Prøvegebyr, teori og praktisk prøve, samlet kr 600,-

Lægeerklæring - forespørg egen læge, ansl. kr 500,-

Førstehjælpsgebyr, ansl. kr 450,-

Foto - v/fotohandler, ansl. kr 200,-

Kørelærer Bjarne Pilgaard
Lumbyesvej 12, Lind,
7400 Herning

+45  20 95 26 21
bp@bjarnepilgaard.dk

CVR  3436 1444
Bank: Nordea
Reg.:  2572
Kto.:  8978 149 201