Diverse priser

Vejl priser

Prisgaranti:
Såfremt du lokalt, kan dokumentere en billigere pris, kan jeg som regel også matche den.

Kørelektioner (45 minutter), kr 400,-

4 lektioner manøverbane, ialt kr 943,-

4 lektioner køreteknik, ialt kr 1.132,-

Teori: minimum 29 lektioner a' 45 minutter, kode til Internetprogram (395,-) og administrationsomkostninger, ialt kr 3.300,-

Priser er almindelige forbrugerpriser og er derfor inklusiv moms.

Andre priser

Prøvegebyr, teori og praktisk prøve, samlet kr 600,-

Lægeerklæring - forespørg egen læge, ansl. kr 450,-

Førstehjælpsgebyr, ansl. kr 450,-

Foto - v/fotohandler, ansl. kr 100,-

Kørelærer Bjarne Pilgaard
Lumbyesvej 12, Lind,
7400 Herning

+45  20 95 26 21
bp@bjarnepilgaard.dk

CVR  3436 1444
Bank: Nordea
Reg.:  2572
Kto.:  8978 149 201